22.7.07

சமகால நண்பர்கள்

நம் பள்ளியில் பயின்ற முன்னாள் மாணவர்களாகிய அன்பு நேய நெஞ்சங்களை, 'ஒவ்வொரு பத்தாண்டுகளிலும் பயின்றவர்கள்' என வரிசைப்படுத்தி இப்பகுதியில் பதிவு செய்கிறோம். நீங்கள் பயின்ற காலகட்டம் உள்ள பகுதியைத் தேர்வு செய்தால் உங்களுடன் சமகாலத்தில் பயின்ற நண்பர்கள் பற்றிய விபரங்களைக் காணலாம்.
இப்பகுதியில் உங்கள் பெயரும் இடம் பெற
உங்கள் பெயர்,
சொந்த ஊர்,
பள்ளியில் சேர்ந்த ஆண்டு,
இறுதி வகுப்பை நிறைவு செய்த அல்லது இடை நிறுத்தம் செய்த ஆண்டு,
உங்கள் தொலைபேசி எண்,
மின்னஞ்சல் முகவரி,
தற்போது இருக்கும் இடம், ஆகிய விபரங்களை எமக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்.

1970 க்கு முன்
1970 முதல் 1980 வரை
1981 முதல் 1990 வரை
1991 முதல் 2000 வரை
2001 முதல் இன்று வரை
நீங்கள் 1970களின் இறுதியில் பள்ளியில் சேர்ந்து 1980களின் தொடக்கத்தில் பள்ளி இறுதிவகுப்பை நிறைவு செய்திருந்தாலோ அல்லது இடை நிறுத்தம் செய்திருந்தாலோ '1980 முதல் 1990 வரை ' என்னும் பட்டியலைப் பார்வையிடவும்.

0 comments: