27.7.07

கல்விக் கூடங்களின் வாழ்க்கை

கல்விக் கூடங்களின் வாழ்க்கை பனிப்பாறைகளாக மனதில் பதிந்து கிடக்கின்றது. இதோ வலைப்பூ விசிறிகளால் விசிறி அந்தப் பாறைகளை கறைத்து துளிகளாய் உங்கள் பார்வைக்கு வைக்க முயற்சிக்கிறேன்.

0 comments: