6.8.07

முதன் முதல்....

இந்த வலைப்பதிவு உருவாக்கப்பட்டு இது பற்றிய அறிவிப்பை தெரியப்படுத்தியதும் அன்றைய தினமே முதன் முதல் இப்பதிவைப் பர்வையிட்டு வாழ்த்தி துஆச் செய்த நெஞ்சம்.......
அப்துல் காலிக் இளங்கா குறிச்சி (தம்மாம்)
செல் : 0569150570 மின்னஞ்சல் khaliq@guardianind.com
---------------------------------
இந்தப்பதிவு உருவாக்கப்பட்டதன் நோக்கங்களில் ஒன்றாக நாம் குறிப்பிட்டிருந்த 'ஓரியண்டல் நண்பர்கள் ஒருவருக்கொருவர் உதவுதல்' என்பதை கவனத்திற் கொண்டு ரியாதில் ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் நல்ல வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கும் செய்தியை உடனடியாகத் தொடர்பு கொண்டு தெரியப் படுத்திய நெஞ்சம்....

உபைதுர் ரஹ்மான் பள்ளப்பட்டி (ரியாத்)
செல் 0564382984 மின்னஞ்சல் urahman@savola.com
------------------------------------
இந்த வலைப்பதிவில் உங்கள் பெயரும் இடம் பெற தொடர்பு கொள்ளுங்கள் என்னும் அறிவிப்பைக் கண்டு பொறுப்பு எடுத்து தொடர்பு கொண்டு தங்கள் பெயர்களைப் பதிவு செய்து கொண்ட நெஞ்சங்கள்......தாயகத்திலிருந்து

அப்துல்லாஹ் பள்ளப்பட்டி
சதகத்துல்லாஹ் பள்ளப்பட்டி செல்: 9842127867
சிப்கத்துல்லாஹ் பள்ளப்பட்டி செல: 9842327862
மின்னஞ்சல் pondy@genesisbasics.com
-------------------------------
பொன் விழா நிகழ்ச்சிகளை நேரில் கண்டு வந்து விழா நகழ்ச்சிகளைப் புகழ்ந்துரைத்தவர்
மெளலவி சம்சுத்தீன் ஜமாலி (ஆயங்குடி) அல் கர்ஜ்
போன் 01 5480697 செல் 0504698151
---------------------------------- தொடரும்

.

0 comments: