28.1.08

தமிழ் முஸ்லிம் சமுதாய ஆர்வலர்களுக்கும், மற்றும் அனைத்து முஸ்லிம் ஜமாஅத் தலைவர்களுக்கும் ஓர் அவசரச் செய்தி
http://islamtamilpages.googlepages.com/Kalvi-Jan08.pdf

0 comments: