3.1.08

அல்ஹாஜ் M.அப்துல் ரஹ்மான் அவாகள் (முத்துப்பேட்டை)

ஓரியண்டல் பொன் விழாவில் துபாய் IMAN சங்க துணைத் தலைவரும் முன்னாள் மாணவர் என்று எம் பள்ளிக்குப் பெருமை சேர்க்கும்(முத்துப்பேட்டை) அப்துல் ரஹ்மான் அவர்கள் ஆற்றிய சிறப்புரையின் ஒரு பகுதி

0 comments: