20.6.08

கல்விக்கு உதவ காத்திருக்கிறார்கள்

உயர்கல்வி பயில பெரும் செல்வந்தராக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இப்போது இல்லை.
நன்றாகப் படித்து அதிக மதிப் பெண் பெற்று சாதனை புரியுங்கள் மாணவர்களே. உயர்கல்வி பயில ஆர்வத்துடன் இருக்கும் உங்களுக்காக உதவிக்கரம் நீட்ட சமுதாயத்தின் எத்தனையோ செல்வந்தர்கள் தயாராக இருக்கிறார்கள். பல்வேறு உதவிநல அமைப்புகளின் பட்டியல் இங்கே தரப்பட்டுள்ளது. பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.
மேதிக விபரங்களுக்கு இங்கே கிளிக்கவும்

0 comments: