31.12.08

10 ஆம் வகுப்பு, 12 ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு அட்டவனை

இந்த (2008-2009) கல்வி ஆண்டுக்கான 10 ஆம் வகுப்பு மற்றும் 12 ஆம் வகுப்புக்களுக்கான பொதுத் தேர்வு அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது
கீழ்க்காணும் சுட்டிகளைச் சொடுக்கி பார்வையிடவும்

0 comments: