23.10.09

ஓரியண்டல் பள்ளியின் மேல் தளம் திறப்பு விழா

பள்ளிக் கூட வகுப்பறையை பள்ளிவாசலாக்கி தொழுதது ஒரு காலம். பிறகு தனியாக ஒரு சின்னஞ்சிறு புதிய கூடம் பள்ளிவாசலானது. இப்போது பாருங்கள் நமது ஓரியண்டல் பள்ளிவாசல் அழகிய மினாராவுடன் அற்புதமாகக் காட்சி அளிக்கிறது. இப்போது பெண்கள் தொழுவதற்கு முதல் தளம் திறப்ப விழா செய்யப்பட்டுள்ளது. இப்போதைய தாளாளர் சங்கைக்குரிய அல்ஹாஜ் முஹம்மது இக்பால் அவர்களின் சீரிய முயற்சியால் நம் பள்ளி பெரும் வளர்ச்சியைப் பெற்றுள்ளது. அல்ஹம்து லில்லாஹ்

0 comments: