7.11.09

சமச்சீர் கல்வி புதிய பாடத்திட்ட நூல்கள்

இவ்வாண்டு சமச்சீர் கல்வி முறையின் புதிய பாடத்திட்ட நூல்களை தமிழ்நாடு அரசு இணையத்தில் வெளியிட்டுள்ளது
அனைத்து வகுப்புகளுக்கான அனைத்து பாடத்திட்ட நூல்களையும் கீழ்க்காணும் இணைய தள சுட்டியிலிருந்து பெற்றுக் கொள்ளலாம்

http://www.pallikalvi.in/Students/Students.aspx

0 comments: