25.12.07

சகோ. சதக்கத்துல்லாஹ் அவாகள்

ஓரியண்டல் முன்னாள் மாணவரும் பாண்டிச்சேரி தொழிலதிபரும் ஆகிய (பள்ளப்பட்டி) சகோதரர் சதக்கத்துல்லாஹ் அவர்கள் பொன் விழாவில் ஆற்றிய உரை

பொன் விழா நிகழ்ச்சிகள் தொடர்ந்து இடம் பெறும் இன்ஷா அல்லாஹ்

0 comments: