26.12.07

சகோ..நிஃமத்துல்லாஹ் அவர்கள்

ஓரியண்டல் முன்னாள் மாணவரும் பாளையங்கோட்டை சதக்கத்துல்லா அப்பா கல்லூரி பேராசிரியரும் ஆகிய சகோதரர் நிஃமத்தல்லாஹ் அவர்கள் ஆற்றிய உரை

0 comments: